Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Opublikowano w Budownictwo

Budowa domu – Formalności

Budowa domu – Formalności

Budowa domu to działanie ważne i odpowiedzialne. Wymaga oczywiście odpowiednich posunięć na gruncie prawa. Zachowanie odpowiednich form jest w interesie państwa i podejmującego działania obywatela. W interesie nabywcy, choć nie wiąże się to z prawnym obowiązkiem w chwili nabywania gruntu, jest uzyskanie informacji pochodzących z Planu Zagospodarowania Przestrzennego (bądź decyzji Starostwa Powiatowego o warunkach zabudowy) oraz Ewidencji Gruntów i Budynków. Będą one konieczne dla uzyskania pozwolenia na budowę. Wydanie dokumentu obciążone jest stałą opłatą.

Jak powszechnie wiadomo, nabywanie nieruchomości musi przyjmować formę aktu notarialnego. Opłaty z tytułu sporządzania go z reguły obciążają nabywcę. O ile wysokość niezbędnych opłat sądowych (księga wieczysta) jest stała, to koszty czynności notarialnych (sporządzenie aktu i dokonywanie odpisów) zależą od wartości nieruchomości, ale prawo ogranicza ich maksymalną wysokość. Czynności notarialne obciążone są podatkiem VAT, zaś nabyta nieruchomość podatkiem od nieruchomości.

Wydawane przez starostwo powiatowe zezwolenie na budowę następuje po uzyskaniu szeregu dokumentów. Jest między nimi oczywiście zatwierdzony projekt budowy. Nawet, jeśli jest to projekt gotowy, musi być zaadaptowany do zastanych warunków. (Trzeba pamiętać o wspomnianych wyżej: wypisie z księgi wieczystej, wypisie i wyrysie w planu zagospodarowania przestrzennego, także przyłączenia wody i prądu, o mapach geodezyjnych i projektowych.)