Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Opublikowano w Finanse

Druki ścisłego zarachowania

Druki ścisłego zarachowania

Chcesz zdecydować się na założenie firmy? W takim przypadku warto pamiętać o tym, że wiąże się to z szeregiem specjalnych wymogów formalnych oraz obowiązkiem dokładnego dokumentowania jej działalności. W tym celu stosuje się też druki ścisłego zarachowania. Czym są tego rodzaju druki?

Żeby przeciwdziałać nadużyciom dotyczącym wykorzystywania różnych druków, wprowadzono odpowiednie regulacje dotyczące ich gospodarki. Jednym z elementów takiej kontroli są druki ścisłego zarachowania. Sa one wykorzystywane nie tylko w firmach, ale też przez inne podmioty, na przykład jednostki samorządów terytorialnych.

Druki ścisłego zarachowania spełniają warunki takie jak:

 • przeznaczenie oraz treść druku oddziałują na operacje gospodarcze prowadzone przez podmiot, których rezultatem są wymierne korzyści pieniężne lub materialne
 • druk posiada nazwę oraz numer identyfikacyjny
 • konieczne jest przechowywanie druku w określonych warunkach, aby nie był on dostępny dla osób niepowołanych
 • obrót drukami tego rodzaju musi być odnotowany w wewnętrznych dokumentach firmowych

Zatem wtedy, gdy nad drukami ścisłego zarachowania nie będzie się panowało, może być to powodem wielu nadużyć i innych niepożądanych zjawisk. W związku z przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, jak duże mają one znaczenie.

Wśród druków ścisłego zarachowania znajdują się głównie:

 • arkusze spisu z natury
 • bloczki opłaty targowej
 • czeki gotówkowe
 • gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy
 • gwarancje zapłaty wadium
 • kasa przyjmie – KP
 • kasa wyda – KW
 • kwitariusze przychodowe
 • karty drogowe
 • druki samochodowych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych

Dbałość o druki ścisłego zarachowania leży w gestii przedsiębiorcy. Prawo wskazuje, że kierownik danej jednostki powinien polecić pracownikowi kwestię gospodarki drukami – ważne jest, aby był to pracownik niezwiązany bezpośrednio z użytkowaniem druków, co ma wyeliminować problemy z ich nielegalnym użyciem.

Jak przechowywać druki ścisłego zarachowania?

Jak już wspomnieliśmy, druki tego rodzaju muszą być odpowiednio przechowywane, by nie dostały się do nich niewłaściwe osoby. Zakłada się też specjalną „Księgę druków ścisłego zarachowania”, w której wprowadza się informacje o drukach. Księga ta powinna być w stosowny sposób opisana, powinna mieć ponumerowane strony, ma być trwałe sznurowania, powinna być też opieczętowana i sygnowana przez kierownika jednostki i głównego księgowego.

Druki tego rodzaju można przechowywać w siedzibie firmy, gdy będą właściwie zabezpieczone, na przykład będą umieszczone w szafie zamykanej na klucz. Można również zdecydować się na skorzystanie z usług rachunkowych, a wtedy to zadaniem specjalisty będzie właściwe zabezpieczenie i zarządzanie drukami. Pomocą służą też firmy oferujące usługi archiwizacyjne.

W razie wątpliwości dotyczących zastosowania druków ścisłego zarachowania czy też ich przechowywania zawsze warto skonsultować się ze specjalistami w tej właśnie dziedzinie. Księgowy lub księgowa będą mogli odpowiedzieć na nie wyczerpująco.