Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Opublikowano w Społeczeństwo

Dom seniora – prywatny kontra państwowy

Dom seniora – prywatny kontra państwowy

Czasami rodzina mimo najszczerszych chęci nie jest w stanie zapewnić seniorowi najlepszej opieki. W takich przypadkach najlepszym wyborem będzie skorzystanie z usług domów seniora. Do wyboru mamy zarówno placówki prywatne, jak i państwowe. Kto może z nich skorzystać i w jakiej cenie?

Zgodnie z oficjalnymi statystykami w Polsce funkcjonuje przeszło 800 placówek zajmujących się opieką nad osobami starszymi. Około 570 to placówki państwowe, natomiast około 230 to placówki prywatne, chociaż ich liczba stale rośnie. Łącznie oferują one ponad 80 tysięcy miejsc.

Zasadniczo państwowe i prywatne domy seniora różnią się pod wieloma względami. Przede wszystkim różnice zasadzają się na standardzie obsługi, zakresie świadczonych usług, a także komforcie dla pensjonariuszy. W związku z tym przekłada się to również na miesięczne koszty utrzymania seniora przebywającego w takiej placówce.

Państwowe domy seniora

Najczęściej pobyt w państwowych domach pomocy społecznych, które w skrócie nazywane są DPS, to wydatek od około 2,5 do 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. O tym, kto poniesie koszt utrzymania seniora, decyduje Ustawa o pomocy społecznej.

Zgodnie z przepisami do wnoszenia opłat zobowiązani są w poniżej kolejności:

  • mieszkaniec domu pomocy
  • małżonek, zstępni, czyli dzieci, wnuki przed wstępnymi, czyli rodzicami, dziadkami
  • gmina, na której terenie mieszka pensjonariusz

Ustawa wskazuje, że mieszkaniec domu pomocy społecznej maksymalnie płaci na swoje utrzymanie 70% dochodów. Małżonek, zstępni lub wstępni płacą sumę w oparciu o osiągany dochód. Z kolei gmina dopłaca różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania seniora a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.

Warto przy tym wskazać, że członkowie rodziny są zwolnieni z konieczności zapłaty w sytuacji, gdy ich dochód nie jest wyższy niż kwota 300% kryterium dochodowego, które uprawnia do pomocy społecznej. Istnieje też szeregi innych wyłączeń.

Na pobyt w domu pomocy społecznej mogą liczyć głównie osoby, które wymagają całodobowej opieki i są niesamodzielne. Jeżeli senior będzie chorował, ale będzie samodzielny, wtedy miejsce w DPS-ie może nie być przyznane.

Standard opieki w domach państwowych zwykle nie jest bardzo wysoki, niemniej wszystko zależne jest od placówki.

Prywatne domy seniora

W sytuacji, gdy nie jest możliwe otrzymanie miejsca w państwowym DPS-ie lub też standard domu opieki nie jest zadowalający, możemy poszukać miejsca w prywatnej placówce. Co ciekawe, często zdarza się, że ceny za miesięczny pobyt są wtedy niższe, co ma znaczenie wtedy, gdy rodzina ma wysokie dochody i nie może być zwolniona z opłat, a także wtedy, gdy chce zapewnić seniorowi najlepszy komfort i bezpieczeństwo. Ceny zaczynają się od około 2,2 tysiąca złotych, a kończą nawet na kilkunastu tysiącach miesięcznie.

W prywatnych domach seniora obsługa najczęściej jest na bardzo wysokim poziomie – to nowoczesne obiekty przystosowane do potrzeb starszych osób, zapewniające im szereg udogodnień, między innymi w ramach dostępu do lekarzy, rehabilitacji, zajęć aktywizujących. Dzięki temu starsza osoba może liczyć na znacznie wyższy komfort niż w domach państwowych.