Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Opublikowano w Technologia

Metody obróbki metali

Metody obróbki metali

Różnorodne metale są obecnie wykorzystywane w szeregu branż – tworzymy z nich przedmioty codziennego użytku, maszyny, środki komunikacji, nieruchomości. Aby jednak metal w konkretnej postaci mógł być wykorzystany, musi być poddany właściwej obróbce. Jakie są najczęściej stosowane metody obróbki metali?

Obróbka metali polegająca na prowadzeniu odpowiednich procesów technologicznych skoncentrowana jest na zmianie właściwości fizycznych, na przykład kształtu, a także chemicznych metali, na przykład twardości czy odporności na korozję. Obróbka polega na wykorzystaniu przeznaczonych do tego celu narzędzi ręcznych lub maszyn, także maszyn sterowanych numerycznie typu CNC, które pozwalają na stworzenie przedmiotu zgodnie ze specyfikacją projektową.

Najczęściej stosowane metody obróbki metali to:

  • obróbka skrawaniem
  • obróbka plastyczna
  • obróbka chemiczna
  • obróbka cieplno-chemiczna
  • obróbka cieplna

W zależności od tego, jaki efekt pragnie się uzyskać, a także z jakim metalem mamy do czynienia, wybiera się określone metody obróbki. Prezentujemy je dokładniej poniżej.

Obróbka skrawaniem

Jest to jedna z najbardziej popularnej metody obróbki ubytkowej, której celem jest ścinanie niewielkich elementów obrabianego materiału. W obróbce skrawaniem wykorzystuje się przykładowo takie metody jak frezowanie, toczenie, dłutowanie, wiercenie czy szlifowanie. Metody te często bazują na wspomnianej już technologii CNC, która pozwala na tworzenie wyrobów szybko, precyzyjnie oraz bezpiecznie.

Obróbka plastyczna

Metoda obróbki metali oraz ich stopów, która polega na wywieraniu na nich dużego nacisku z użyciem odpowiedniego narzędzia. Celem obróbki plastycznej jest zmiana wymiarów i kształtu obrabianego przedmiotu oraz jego struktury. Proces może odbywać się też w otoczeniu wysokiej temperatury. Do metod obróbki plastycznej zalicza się walcowanie, wyciskanie, ciągnienie, tłoczenie czy kucie.

Obróbka chemiczna

Polega ona na chemicznym lub fizykochemicznym oddziaływaniu na metal, a dokładnie jego nawierzchnię w celu zabezpieczenia jej przed korodowaniem, zwiększenia wytrzymałości z wykorzystaniem odpowiednich środków chemicznych.

Obróbka cieplno-chemiczna

Najczęściej stosowana w przypadku stopów żelaza z węglem, na przykład żeliwa, stali, staliwa. Pod wpływem określonych środków chemicznych i ciepła możliwa jest modyfikacja właściwości chemicznych i fizycznych stopów. Do metod tego rodzaju zalicza się chromowanie, nawęglanie, azotowanie, aluminiowanie, siarkowanie, węgloazotowanie (cyjanowanie).

Obróbka cieplna

Termin ten odnosi się do obróbek polegających na właściwym nagrzewaniu oraz chłodzeniu metali z określoną szybkością, aby zmienić ich właściwości mechaniczne i plastyczne przez modyfikację ich struktury. Obróbka cieplna może być też połączona z chemiczną lub mechaniczną. Przykładowe metody tego rodzaju to wyżarzanie, hartowanie i odpuszczanie, przesycanie i starzenie.

Usługi w zakresie powyższych metod obróbki metali oferowane są obecnie przez wiele firm działających w Polsce. Ich adresy dostępne są także przez internet.