Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Opublikowano w Motoryzacja

Znaki drogowe i ich funkcja

Znaki drogowe i ich funkcja

Funkcja znaków drogowych oraz potrzeba ich stosowania jest rzeczą tak oczywistą, że najczęściej identyfikuje się je z podstawową klasyfikacją znaków. Sprowadza się wówczas je do elementów sygnalizujących ostrzegawczo, zakazujących, informujących. Jednak rola znaków drogowych i wartość właściwego oznakowania dróg jest tematem niezwykle złożonym i istotnym. Znaki drogowe są elementami składowymi ogromnego systemu informacyjnego, zespolonego nierozerwalnie z inżynierią ruchu. Ich podstawową cechą jest celowość stosowania. Mają one przede wszystkim doprowadzić podróżujące osoby do określonego miejsca, zrobić  to w sposób bezpieczny oraz zapewnić możliwość zaspokajania potrzeb pojawiających się na trasie podróży. Nie mniej istotną funkcją jest wskazanie miejsc godnych odwiedzenia ze względu na ich wartość krajoznawczą. Zatem najważniejszą funkcją oznakowania dróg jest określenie ich celowości. Regulowanie ruchu, ostrzeganie użytkowników dróg przed mogącymi czyhać na nich niebezpieczeństwami są zagadnieniami bez wątpienia istotnymi, ale dotyczą celu drugorzędnego – prowadzenia w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu uczestników ruchu. Ich celowość użycia dotyczy zatem problematyki porządkowej, koordynacji oraz organizacji ruchu, szczególnie gdy mamy do czynienia z ruchem wielu pojazdów. Aby zapewnić skuteczność właściwej organizacji ruchu trzeba jednak dostarczyć każdej z kierujących osób właściwą ilość niezbędnych informacji, aby wiedziały przede wszystkim dokąd zmierzają. Te informacje dotyczyć powinny nie tylko kierunku, w jakim podróżujący jadą, ale i rodzaju drogi czy pasa ruchu. Nie będzie bowiem skuteczne bezpieczne prowadzenie kierowcy rozdartego i przepełnionego licznymi wątpliwościami związanymi przede wszystkim z problemami typu: „Dokąd jadę? Czy zbliżając się do skrzyżowania znajduję się na właściwym pasie? Czy to odpowiedni kierunek jazdy?” Istotna zatem jest kolejność realizowania wymienionych wyżej celów i dlatego, ze względu na tę właściwość, wyróżniamy przede wszystkim znaki odpowiadające za doprowadzenie do danego miejsca, czyli znaki kierunku i miejscowości. Zdarza się, że niezbędne w użyciu okazują się dodatkowo znaki uzupełniające powyższą grupę, a opisujące dostępne objazdy, a także znaki poziome, dotyczące kierunków na pasach ruchu. Za bezpieczne doprowadzenie nas do celu podróży odpowiadają znaki ostrzegawcze, zakazu oraz nakazu, a także oznakowania przejazdów kolejowych i sygnalizacja świetlna. Bardzo pomocne jest również oznakowanie poziome oraz tabliczki uzupełniające do znaków. Jeżeli chodzi o konieczność zaspokojenia bieżących potrzeb osób podróżujących, wskazówki do takich możliwości dają znaki informacyjne. Potrzeby takie mogą dotyczyć całej gamy czynności, począwszy od zaspokojenia fizjologii związanej z toaletą, posiłkami, odpoczynkiem czy noclegiem a na obsłudze czy naprawie samochodu kończąc. Nie wolno również zapominać o niezwykle ważnej funkcji, jaką jest informowanie o innych przydatnych w drodze wskazówkach, na przykład jak trafić do szpitala, apteki czy na policję. System znaków drogowych jest zatem osią wszystkich systemów informacyjnych i bezpośrednio wpływa na komfort podróżowania i przede wszystkim bezpieczne dotarcie do celu.