Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Opublikowano w Zdrowie

Kiedy pracodawca musi przeprowadzać szkolenia BHP?

Kiedy pracodawca musi przeprowadzać szkolenia BHP?

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do prowadzenia regularnych szkoleń BHP pracowników. Kiedy należy je realizować?

Kodeks Pracy wskazuje, że „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie”. Rozdział 8. Szkolenie, Art. 237 (3).

Szkolenia BHP można podzielić na dwa typy, a mianowicie:

  • szkolenia wstępne
  • szkolenia okresowe

Przepisy określają, w jakich sytuacjach pracodawca musi zorganizować szkolenia wstępne, a w jakich okresowe szkolenia BHP Gdańsk jest jednym z wielu miast, gdzie możemy zlecić je również specjalistycznym firmom.

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia te muszą być prowadzone przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko pracy. W szkoleniach wstępnych BHP muszą wziąć udział nie tylko pracownicy, ale również studenci czy uczniowie na praktykach. Także zaleca się szkolenie osób na umowach cywilnoprawnych – o dzieło, zlecenia.

Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch części, czyli ze szkolenia ogólnego, tak zwanego instruktażu ogólnego przekazującego ogólne informacje BHP, a także ze szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, czyli instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe przeprowadzane są w celu aktualizacji i przypomnienia pracownikom informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy na stanowisku. Częstotliwość ich prowadzenia zależna jest od stanowiska zajmowanego przez pracownika.

Częstotliwość prowadzenia szkoleń okresowych BHP:

  • osoby na stanowiskach robotniczych ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa lub zdrowia – 1 rok
  • osoby na stanowiskach robotniczych – 3 lata
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni – 5 lat
  • pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania tej służby – 5 lat
  • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami – 5 lat
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni – 6 lat

Uwaga! Szkolenia wstępne pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych mają ważność 1 roku – po tym czasie należy wykonać pierwsze szkolenie okresowe.

W przeciwieństwie do szkoleń BHP wstępnych szkolenia okresowe mogą być przeprowadzone w formie tak zwanego samokształcenia kierowanego, czyli także jako szkolenia on-line. Szkolenia wstępne mogą odbyć się tylko bezpośrednio – osobiście.

Szkolenia BHP najlepiej powierzyć ekspertom w tej dziedzinie. Na szkolenia BHP Gdańsk zaprasza firma TBF, która działa w branży od 1998 roku. Dokładne informacje na temat jej oferty można znaleźć pod adresem strony internetowej: www.tbf.pl.