Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Opublikowano w Finanse

Kasy fiskalne z internetem – kiedy nastąpi obowiązek ich wprowadzenia?

Kasy fiskalne z internetem – kiedy nastąpi obowiązek ich wprowadzenia?

Zgodnie z prawem podatkowym osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów i usług muszą wydawać paragony potwierdzające ich sprzedaż, chyba że obrót z działalności nie przekroczy w ciągu roku 20 tys. zł. Takie zwolnienie obowiązuje do końca 2017 r. Jeśli natomiast obrót przedsiębiorcy przekroczyłby wskazany próg musi on w ramach prowadzonej działalności zainstalować kasę fiskalną. Limit obowiązku płacenia 20 tys. zł ustala się proporcjonalnie od okresu wykonywania działalności w danym roku podatkowym.
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wymienia w § 4 ust. 1 katalog dostaw i usług, które są wyłączone ze zwolnienia ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Oznacza to, że tacy przedsiębiorcy muszą mimo nie przekroczenia obrotu 20 tys. zł wydawać klientom paragony. Do takich usług zaliczają się np. usługi kosmetyczne, fryzjerskie, kosmetologiczne, naprawa pojazdów silnikowych oraz motorowerów, usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze z wyłączeniem czynności notarialnych, doradztwo podatkowe.
Poprzedni projekt rozporządzania miał zakładać dla osób rozpoczynających działalność w branżach wyłączonych ze zwolnień rejestrację kasy po upływie 2 miesięcy od otwarcia działalności. Niestety zmienione rozporządzenie, które obowiązuje od 2017 r. nie ma już okresu 2 miesięcy na zaopatrzenie się w kasę fiskalną, przedsiębiorca powinien ją już posiadać od pierwszej sprzedaży.
Nowe rozporządzenie podtrzymuje również zwolnienie z ewidencji za pomocą kas fiskalnych usług opieki medycznej np. fizjoterapeutów oraz usług masażu wykonywanych przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą oraz niezatrudniające pracowników.

W 2017 r. pozostają bez zmian warunki zwolnień z kas fiskalnych jakie funkcjonowały w roku 2016 r. tzn. jeżeli sprzedaż towarów jest dokonywana w formie sprzedaży wysyłkowej oraz jeżeli każda zapłata od klienta detalicznego jest dokonywana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Ostatecznie bez zmian pozostały również warunki zwolnień z kas fiskalnych w przypadku: świadczenia usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych oraz każda zapłata za świadczoną usługę na rzecz osób prywatnych trafiająca w całości na rachunek bankowy
Ministerstwo Rozwoju od 2018 r. planuje rewolucję w dotyczącą nowych kas fiskalnych. Urządzenia te miałyby się łączyć automatycznie przez internet z fiskusem. Przedsiębiorcy uważają, że projekt rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące naraża ich działalność na spore koszty związane z dostosowaniem do wymogów zakupionych kas lub zakup zupełnie nowych urządzeń. Polska Izba Handlu szacuje, że wydatki na zakup tylko nowych kas sięgną nawet 4 mld zł. Oczywiście zmiany najbardziej odczują mali przedsiębiorcy, dla których koszt zakupu takiej kasy wyniesie około 2 tys. zł. Przedsiębiorcy postulują, aby wymianę kas wprowadzać stopniowo, tak aby nie narażać ich na zbyt duże obciążenia finansowe. Najlepiej, gdyby proponowane zmiany zaczęły obowiązywać przedsiębiorców w przypadku wygaśnięcia homologacji na posiadane urządzenie. Dodatkowym atutem było by również wprowadzenie ulgi na zakup kasy fiskalnej nawet w okrojonej formie w wysokości 50% zwrotu.