Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Opublikowano w Finanse

Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Większość przedsiębiorców ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Nie każdy jednak jest do tego zobligowany. Kiedy musimy zakupić kasę fiskalna, a kiedy możemy skorzystać ze zwolnienia z obowiązku jej posiadania?

Kasa fiskalna, która nazywana jest też kasą rejestrującą, pozwala na rejestrowanie obrotu oraz wysokości podatku, który musi być odprowadzony do urzędu skarbowego. Z kasami spotykamy się przede wszystkim w sklepach, ale również mogą być one używane w innych przedsiębiorstwach.

Która firma musi posiadać kasę fiskalną?

Przede wszystkim o obowiązku posiadania kasy fiskalnej decyduje to, kto jest klientem przedsiębiorstwa. Zastosowanie urządzenia dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje towary czy usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym. W związku z tym w branży business to business kasa fiskalna nie jest wymagana.

Pojawiają się jednak wyjątki, ponieważ z posiadania kasy zwolnieni są:

  • przedsiębiorcy, których roczny obrót nie jest wyższy niż 20 000 złotych netto (bez VAT)
  • przedsiębiorcy, którzy swoją działalność zaczęli w bieżącym roku podatkowym, a wtedy zwolnienie obowiązuje do momentu, w których ich obrót będzie wyższy od 20 000 złotych netto

Warto przy tym wskazać, że do wspomnianego limitu nie jest liczona sprzedaż środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji, a także sprzedaż nieruchomości. Takie transakcje powinniśmy udokumentować fakturą.

Firmy, które przekroczyły limit 20 000 złotych netto obrotu na rok, nie muszą stosować kasy fiskalnej wtedy, gdy:

  • świadczą usługi telekomunikacyjne
  • świadczą usługi ubezpieczeniowe, finansowe
  • doręczają klientom towar w sposób wysyłkowy – pod warunkiem, że mają potwierdzenia o wpłacie z banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poczty
  • świadczą usługi edukacyjne – wyjątek dotyczy pozaszkolnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, tanecznych
  • jeśli ich klientami są osoby fizyczne lub rolnicy ryczałtowcy, ale zapłata za produkty czy usługi była zrealizowana za pośrednictwem poczty, banku czy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

Dokładne informacje zawiera Ustawa z dnia 11. 03. 2004 roku o podatku od towarów i usług, rozdział 3, artykuły od 111.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

W zależności od modelu kasa fiskalna to wydatek od około 800 do ponad 2 000 złotych. Przedsiębiorcy mogą jednak uzyskać ulgę na jej zakupienie. W tym celu konieczne jest złożenie pisemnego zawiadomienia w urzędzie skarbowym o korzystaniu z kasy fiskalnej zanim zaczniemy z niej korzystać, wskazanie na liczbę kas i miejsce ich użytkowania, musimy też dostarczyć zaświadczenie, że kasa spełnia wymogi urządzenia rejestrującego oraz przedstawić jej dowód zakupu.

Jakie kary grożą za brak kasy fiskalnej?

Jeżeli przedsiębiorca, który zobowiązany jest do posiadania kasy fiskalnej, nie korzysta z niej, jest on narażony na kary – mandat albo grzywna. Warto przy tym wskazać, że wdrożenie kasy fiskalnej z opóźnieniem nie pozwala na skorzystanie z ulgi na jej kupno.